صرافی NEXO امروز Axie Infinity را لیست می‌کند

صرافی Axie Infinity ،Nexo را لیست می‌کند

صرافی NEXO امروز Axie Infinity را فهرست می کند. این مشارکت AXS را قادر می سازد نقدینگی بیشتری داشته باشد در حالی که NEXO می تواند از جامعه بازی بزرگ …

صرافی Axie Infinity ،Nexo را لیست می‌کند ادامه مطلب »