آماده همکاری با سازمان‌ها و تریدرهای برجسته هستیم.

کپی ترید

این امکان را به شما می‌دهد که تریدهای در حال انجام روی اکانت خود را به صورت خودکار و با تأخیر کمتر از 0.2 ثانیه به هر چند اکانت که میخواهید کپی کنید.

– راه اندازی سرویس کپی ترید برای کسب و کار شما

– مشاوره و شخصی سازی سرویس با توجه به نیاز شما

– قابل راه اندازی در بازار Spot و Futures

– پشتیبانی 24 ساعته

سیگنال ترید

این امکان را به شما می‌دهد که سیگنال های ارسال شده در کانال خود را به صورت خودکار برای کاربران خود ترید کنید.

– راه اندازی سرویس سیگنال ترید برای کسب و کار شما

– مشاوره و شخصی سازی سرویس با توجه به نیاز شما

– قابل راه اندازی در بازار Spot و Futures

– بروزرسانی خودکار حد ضرر بعد از برخورد با تارگت اول

– پشتیبانی 24 ساعته