مک دونالد به توئیت ایلان ماسک درباره پذیرش دوج کوین پاسخ داد

مک دونالد به توییت ایلان ماسک در مورد استفاده از دوج برای پرداخت پاسخ می دهد

مک دونالد پاسخی ارائه کرده است که بیان می‌کند فقط در صورتی که تسلا از «Grimacecoin» به عنوان پرداخت استقبال کند، دوج کوین را برای پرداخت می‌پذیرد. مک دونالد در …

مک دونالد به توییت ایلان ماسک در مورد استفاده از دوج برای پرداخت پاسخ می دهد ادامه مطلب »