همکاری Google pay با paypal

Google Pay یکی از مدیران اجرایی PayPal را استخدام می‌کند

..گوگل یک مدیر سابق PayPal را برای کمک به تقویت سیستم Google Pay استخدام کرده است و قصد دارد در فضای کریپتو کسب و کار خود را گسترش یابد. آرنولد گلدبرگ …

Google Pay یکی از مدیران اجرایی PayPal را استخدام می‌کند ادامه مطلب »