Etherscan و CoinGecko هشدارهای امنیتی همزمان را منتشر می کنند

Etherscan و CoinGecko هشدارهای امنیتی همزمان را منتشر می کنند

هشداری توسط Etherscan و CoinGecko به طور همزمان در رابطه با یک حمله فیشینگ در حال انجام بر روی پلتفرم های آنها صادر شده است. پس از اینکه تعدادی از …

Etherscan و CoinGecko هشدارهای امنیتی همزمان را منتشر می کنند ادامه مطلب »