السالوادور کیف پول Chivo را دوباره راه اندازی کرد.

السالوادور کیف پول Chivo را دوباره راه اندازی کرد

السالوادور، اولین کشوری که بیت کوین (BTC) را به عنوان یک ارز راییج قانونی پذیرفته است، کیف پول داخلی Chivo خود را مجدداً راه اندازی کرده است تا چالش های …

السالوادور کیف پول Chivo را دوباره راه اندازی کرد ادامه مطلب »