Bybit ار مشارکت با Cabital و راه اندازی ییک موسسه مالی دیجیتال جددی خبر داد

Bybit از مشارکت با Cabital و تشکیل موسسه مالی دیجیتال پرده برداری کرد

Bybit، یکی از صرافی‌های پیشرو در جهان، همکاری اخیر خود را با Cabital، یک موسسه دارایی‌های دیجیتال با رشد سریع، اعلام کرده است. علاوه بر این، این همکاری با هدف …

Bybit از مشارکت با Cabital و تشکیل موسسه مالی دیجیتال پرده برداری کرد ادامه مطلب »