شیبا اینو ۹۹۰۰۰ زمین جدید به شیبرس اضافه می‌کند

شیبا اینو ۹۹۰۰۰ زمین دیجیتالی را در شیبرس خود راه اندازی می کند

متاورژن شیبرس شیبا اینو بیش از ۹۹۰۰۰ زمین دیجیتالی شده را درون خود نگه می دارد. زمین ها به صورت املاک دیجیتالی خواهند بود که برای خرید در دسترس خواهند …

شیبا اینو ۹۹۰۰۰ زمین دیجیتالی را در شیبرس خود راه اندازی می کند ادامه مطلب »