سرقت خودپرداز بیتکوین

یک دستگاه Bitcoin ATM در شهر بارسلون به سرقت رفت !

در ماه های اخیر جرایم حوزه رمز ارزها در کشور اسپانیا به شدت در حال افزایش است. حال جدیدترین خبر از جرایم اسپانیا در حوزه رمز ارز مربوط به شهر …

یک دستگاه Bitcoin ATM در شهر بارسلون به سرقت رفت ! ادامه مطلب »