چهار درس مهم از فروپاشی لونا

با فروکش کردن آب های طوفانی از حمام خون بازار کریپتو در این ماه، شبکه بلاک چین لونا (Terra) به خشکی کشیده شد. بنیانگذاران این شبکه، دو کوون، هر گونه …

چهار درس مهم از فروپاشی لونا ادامه مطلب »