جاستین سان

جاستین سان به عنوان سفیر جدید سازمان تجارت جهانی توسط دولت گرانادا معرفی شد

روز گذشته اخبار و شایعات زیادی مبنی بر تغییر پوزیشن جاستین سان مدیر عامل ترون منتشر شد. برخی از این اخبار و شایعات رد شدند و تعدادی هم مجدد مطرح …

جاستین سان به عنوان سفیر جدید سازمان تجارت جهانی توسط دولت گرانادا معرفی شد ادامه مطلب »