ایلان ماسک با مطرح کردن خرید 41 میلیاردی توییتر، در پی چه چیزی است ؟

ایلان ماسک با مطرح کردن خرید ۴۱ میلیاردی توییتر، در پی چه چیزی است ؟

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و بزرگترین سهامدار توییتر، در مورد تصاحب توییتر به ارزش ۴۳ میلیارد دلار بحث می کند. این اتفاق پس از خرید ۹.۲ درصد از سهام این …

ایلان ماسک با مطرح کردن خرید ۴۱ میلیاردی توییتر، در پی چه چیزی است ؟ ادامه مطلب »