معاملات تزوس و فعالیت قراردادهای هوشمند با تقاضای NFT افزایش می یابد

شبکه تزوس در طول ۱۲ ماه گذشته رشد چشمگیری در آدرس های قراردادهای هوشمند و پذیرش عمومی داشته است که عمدتاً توسط توکن های غیر قابل تعویض (NFT) هدایت می …

معاملات تزوس و فعالیت قراردادهای هوشمند با تقاضای NFT افزایش می یابد ادامه مطلب »