سازمان مالیاتی بریتانیا اولین توقیف NFT را در پرونده تقلب مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهد

سازمان مالیاتی بریتانیا اولین توقیف NFT را در پرونده تقلب مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهد

اداره درآمد و گمرک HMRC (اداره مالیاتی در بریتانیا)، سه توکن NFT مرتبط با یک کلاهبرداری مشکوک به فرار مالیاتی را کشف و ضبط کرده است. سازمان نظارت بر مالیات …

سازمان مالیاتی بریتانیا اولین توقیف NFT را در پرونده تقلب مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهد ادامه مطلب »