مدیر عامل Coinbase از اتحادیه اروپا را به دلیل تشدید تراکنش های رمزنگاری انتقاد می کند

مدیر عامل Coinbase از اتحادیه اروپا را به دلیل تشدید تراکنش های رمزنگاری انتقاد می کند

پس از رأی مثبت اتحادیه اروپا به تمدید الزامات مبارزه با پولشویی (AML) برای پوشش صرافی های رمزنگاری در روز پنجشنبه، ۳۱ مارس، بریان آرمسترانگ، مدیر عامل Coinbase، در یک …

مدیر عامل Coinbase از اتحادیه اروپا را به دلیل تشدید تراکنش های رمزنگاری انتقاد می کند ادامه مطلب »