اپل پرداخت های کریپتو را راه اندازی می‌کند

اپل به زودی پرداخت با کریپتو را راه اندازی می‌کند

ویژگی جدید «Tap to Pay» در آیفون اپل، عملکردهای پرداخت بدون تماس را به میلیون‌ها آمریکایی، اعم از بزرگ و کوچک، ارائه می‌کند تا همه انواع پرداخت‌ها را بپذیرند. اینها …

اپل به زودی پرداخت با کریپتو را راه اندازی می‌کند ادامه مطلب »