جمهوری آفریقا ی مرکزی بیت کوین را به عنوان ارز قانونی می پذیرد

جمهوری آفریقا ی مرکزی بیت کوین را به عنوان ارز قانونی می پذیرد

طبق گزارش ها، دولت جمهوری آفریقا ی مرکزی (CAR) قانونی را برای پذیرش بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت رسمی در داخل مرزهای کشور تصویب کرده است. در صورت …

جمهوری آفریقا ی مرکزی بیت کوین را به عنوان ارز قانونی می پذیرد ادامه مطلب »