صندوق های سرمایه گذاری و اتریوم

Three Arrow Capital تنها در دو روز ۴۰۰ میلیون دلار اتریوم خریداری کرد

در دو روز گذشته صندوق سرمایه گذاری Three Arrow Capital مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار اتریوم خریداری کرده. این در حالی است که پیشتر شاهد مخالفت های شدید مدیرعامل این صندوق …

Three Arrow Capital تنها در دو روز ۴۰۰ میلیون دلار اتریوم خریداری کرد ادامه مطلب »