کوین بیس بیت کوین را به عنوان اولین وام با پشتوانه بیت کوین توسط گلدمن ساکس تضمین کرد

کوین بیس بیت کوین را به عنوان اولین وام با پشتوانه بیت کوین توسط گلدمن ساکس تضمین کرد

گلدمن ساکس، غول بانکی وال استریت اعلام کرد که اولین وام با پشتوانه بیت کوین آن به کوین بیس وام داده شده است. با این حال، هیچ یک از این …

کوین بیس بیت کوین را به عنوان اولین وام با پشتوانه بیت کوین توسط گلدمن ساکس تضمین کرد ادامه مطلب »