وزیر دارایی هند منتظر رایزنی برای تصمیم گیری در مورد ممنوعیت یا تنظیم مقررات ارز دیجیتال است

وزیر دارایی هند منتظر رایزنی برای تصمیم گیری در مورد ارز دیجیتال است

وزیر دارایی هند منتظر رایزنی برای تصمیم گیری در مورد ممنوعیت یا تنظیم مقررات ارز دیجیتال است. وزیر دارایی کشور اعتراف کرد که اطلاعات کافی برای برقراری یک تماس سرنوشت …

وزیر دارایی هند منتظر رایزنی برای تصمیم گیری در مورد ارز دیجیتال است ادامه مطلب »