اتریوم ۲ چیست و چرا همیت دارد ؟

اتریوم ۲ چیست و چرا اهمیت دارد ؟

زمان زیادی می گذرد، اما مرحله اول اتریوم ۲ بالاخره راه اندازی شد. هدف ارتقاء چند مرحله‌ای رسیدگی به مقیاس‌پذیری و امنیت شبکه اتریوم از طریق چندین تغییر در زیرساخت شبکه …

اتریوم ۲ چیست و چرا اهمیت دارد ؟ ادامه مطلب »