ربات معامله‌گر روبو فونیکس

Play Video

کیل سوییچ چیست و چه کاربردی دارد ؟

برای کاهش ریسک ربات معامله‌گر، شما می‌توانید برای حسابتان یک حدضرر مشخص تعریف کنید. این حد ضرر بر حسب درصد انتخاب می‌شود؛ برای مثال ۲۰ درصد. این یعنی شرط فعال شدن کیل سوییچ متضرر شدن ۲۰ درصد نسبت به کل موجودی حساب شما باشد. حال ربات مدام در حال پوزیشن گرفتن و انجام معاملات مختلف در حساب شماست و ممکن است تحت تاثیر یک یا چند پوزیشن شرط کیل‌سوییچ برقرار شود.

دو حالت برای استفاده از کیل سوییچ ربات معامله‌گر وجود دارد :

  • حالتManual : به محض برقرار شدن شرط فعال شدن کیل سوییچ، یک پیام برای شما ارسال می‌شود که اطلاع می‌دهد شرط تعریف شده برقرار شده، الان چه کنم ؟

تمام پوزیشن‌ها با قیمت فعلی بسته شوند، سفارش‌ها برداشته شوند و ربات خاموش شود؟ یا نه اجازه می‌دهید این روال دنبال شود تا قیمت برگردد.

  • حالت Automat : به محضی برقرار شدن شرط، کل فرآیند ذکر شده بطور اتوماتیک انجام خواهد شد. این گزینه معمولا در شرایطی استفاده می‌شود که شما احتمال می‌دهید امکان مشاهده و مدیریت از طریق حالت Manual را نداشته باشید.

کیل سوویچ

Play Video

نمودار عملکرد ربات معامله‌گر روبو فونیکس

از این ربات در کدام صرافی‌ها می‌توان استفاده کرد ؟

ربات‌های روبو  فونیکس روبولند در حال حاضر برای صرافی بایننس , بینگیکس قابل استفاده است.

در هر پوزیشن چند درصد سرمایه درگیر خواهد شد ؟

در هر پوزیشن با ۳/۷۵ درصد سرمایه و با استفاده از اهرم متغیر نسبت به ماکزیمم سایز پوزیشن مجاز از سوی بایننس برای ارز مورد نظر درگیر خواهد شد. شایان ذکر است در صورت خرید مارتینگل، در هر پله مجدد ۳/۷۵ درصد از سرمایه به سایز پوزیشن اضافه خواهد شد.

سوددهی ربات به چه صورت است ؟

میزان سوددهی این ربات بسته به شرایط مارکت متغیر می‌باشد و تا کنون بین ۴۰ تا ۸۰ درصد در ماه بوده است.

حداقل سرمایه برای استفاده از ربات چقدر است ؟

برای استفاده از این ربات حداقل سرمایه‌ای تعریف نشده و این مساله کاملاً بسته به نظر شخصی و ریسک‌پذیری هر فرد دارد. اما باید در نظر داشته باشید مهمترین اصل در هر سرمایه‌گذاری میزان سود نسبت به سرمایه است. با توجه هزینه اشتراکی که برای استفاده از ربات پرداخت می‌کنید و با توجه به سوددهی ربات، می‌توان گفت استفاده از این ربات برای سرمایه کمتر از ۱۰۰۰ یا ۱۲۰۰ دلار توجیه اقتصادی ندارد.

روبو فونیکس پلاس

Play Video

کیل سوییچ چیست و چه کاربردی دارد ؟

شما می‌توانید برای حسابتان یک حدضرر مشخص تعریف کنید. این حد ضرر بر حسب درصد انتخاب می‌شود؛ برای مثال ۲۰ درصد. این یعنی شرط فعال شدن کیل سوییچ متضرر شدن ۲۰ درصد نسبت به کل موجودی حساب شما باشد. حال ربات مدام در حال پوزیشن گرفتن و انجام معاملات مختلف در حساب شماست و ممکن است تحت تاثیر یک یا چند پوزیشن شرط کیل‌سوییچ برقرار شود.

دو حالت برای استفاده از کیل سوییچ وجود دارد :

  • حالتManual : به محض برقرار شدن شرط، یک پیام برای شما ارسال می‌شود که اطلاع می‌دهد شرط تعریف شده برقرار شده، الان چه کنم ؟

تمام پوزیشن‌ها با قیمت فعلی بسته شوند، سفارش‌ها برداشته شوند و ربات خاموش شود؟ یا نه اجازه می‌دهید این روال دنبال شود تا قیمت برگردد.

  • حالت Automat : به محضی برقرار شدن شرط، کل فرآیند ذکر شده بطور اتوماتیک انجام خواهد شد. این گزینه معمولا در شرایطی استفاده می‌شود که شما احتمال می‌دهید امکان مشاهده و مدیریت از طریق حالت Manual را نداشته باشید.

کیل سوویچ

Play Video

نمودار عملکرد روبو فونیکس پلاس

از این ربات در کدام صرافی‌ها می‌توان استفاده کرد ؟
ربات‌های روبو  فونیکس روبولند در حال حاضر برای صرافی بایننس و بینگیکس قابل استفاده است.
در هر پوزیشن چند درصد سرمایه درگیر خواهد شد ؟

در هر پوزیشن با ۳/۷۵ درصد سرمایه و با استفاده از اهرم متغیر نسبت به ماکزیمم سایز پوزیشن مجاز از سوی بایننس برای ارز مورد نظر درگیر خواهد شد. شایان ذکر است در صورت خرید مارتینگل، در هر پله مجدد ۳/۷۵ درصد از سرمایه به سایز پوزیشن اضافه خواهد شد.

سوددهی ربات به چه صورت است ؟

میزان سوددهی این ربات بسته به شرایط مارکت متغیر می‌باشد و تا کنون بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد در ماه بوده است.

حداقل سرمایه برای استفاده از ربات چقدر است ؟

برای استفاده از این ربات حداقل سرمایه‌ای تعریف نشده و این مساله کاملاً بسته به نظر شخصی و ریسک‌پذیری هر فرد دارد. اما باید در نظر داشته باشید مهمترین اصل در هر سرمایه‌گذاری میزان سود نسبت به سرمایه است. با توجه هزینه اشتراکی که برای استفاده از ربات پرداخت می‌کنید و با توجه به سوددهی ربات، می‌توان گفت استفاده از این ربات برای سرمایه کمتر از ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ دلار توجیه اقتصادی ندارد.